Төрийн Захиргаа эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс

Мэргэжлийн хяналтын газрын Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс нь дарга, Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч, нярав, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, харуул, үйлчлэгч, жолооч зэрэг орон тоотойгоор байгууллагын үндсэн болон туслах бүх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, аж ахуйн үйлчилгээний ажлыг хариуцан гүйцэтгэж байна. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ