Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлхэд бүрдүүлэх материал Иргэн аж ахуй нэгж, барилга байгууламж барих эхлүүлэх зөвшөөрөл авах бол дээрх зөвлөгөөг дагаж үйлчилгээ авна уу....
Харилцааны асуудал хариуцсан ажилчдын мэдээлэл Иргэд олон нийт та бүхэн Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдээлэл өгөх бол дараах албан хаагчдад хандана уу....
Иргэний мэдээллийн утас 70463791 Хоол хүнсний хордлогоос сэргийлье....
Ёс зүйн дүрэм Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм...
Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн жагсаалт ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ Д/д Агуулга Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Баталсан албан тушаалтан ОГНОО Дугаар 1 Шадар сайд 2011.03.30 19 "Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээвэр...
Ёс зүйн хороо ажиллах эрх зүйн орчин "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм". ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах... "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам". ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол. Татаж авах... "МХЕГ-ын Ёс ?...
Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ