Завхан аймгийн мэргэжлийн хянатын газар түр ажлын байранд шаардлага хангасан иргэнийг авч ажиллуулна.

2019 оны 6 сарын 7 218

Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар Боловсролын хяналтын улсын байцаагч, Харилцаа холбоо, хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагчын түр ажлын байруудад дээрх шаардлагыг хангасан иргэнийг авч ажиллуулна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ